FRIS

Als startende leerkracht komt er veel op je af. In je opleiding heb je veel geleerd. Maar pas voor de klas ontwikkel je het echte ‘meesterschap’.

Samen met Doesjka Kuhlemeier geef ik FRIS, een programma voor startende leerkrachten in het basisonderwijs.

In de training ontwikkel je jouw praktijkvaardigheden op het gebied van klassenmanagement, interactie met de kinderen, het scheppen van een goed pedagogisch klimaat en het voeren van oudergesprekken.

Je krijgt hiervoor praktische handvatten en wisselt uit met andere startende leerkrachten. Dit geeft je inzicht in je eigen handelen en vergroot je vaardigheden waardoor je zekerder voor de klas staat.

FRIS is een tweejarig programma en werkt met intervisie, trainingsacteurs en individuele beeldcoaching.

Luister nu ook naar FRIS de podcast!

 

Logo FRIS

Volg de FRIS podcasts op Spotify >